Phân tích sự hình thành xương và sự tiến triển đặc tính cơ học của xương xung quanh các hệ thống implant ở giai đoạn lành thương sớm

Đọc thêm