Sứ Phục Hình Sagemax

Phôi sứ NexxZr được sản xuất bởi Sagemax Bioceramics, Inc, có trụ sở tại Federal Way, Washington, Hoa Kỳ. Các sản phẩm phục hình toàn sứ thẩm mỹ của Sagemax có mục đích sao chép lại các hiệu ứng hình ảnh của răng sống một cách chân thực nhất và khôi phục trọn vẹn các đặc tính vật lý của chúng. Sự tương tác về cường độ màu, độ trong và độ mờ giúp đạt được mục tiêu quang học tối ưu. Các danh mục sản phẩm phôi sứ NexxZr của Sagemax chuẩn hoá tính thẩm mỹ từ mão răng cho đến các phục hình cấy ghép đa chỉ định.

 

Sứ Sagemax