Kính Hiển Vi

Các sản phẩm do chúng tôi cung cấp
Flexion BASIC

Flexion BASIC

Model: Flexion BASIC (phục vụ cho việc điều trị) Cấu hình bao gồm: Máy chính. Chân đế di động.  

Đọc thêm
Flexion Advanced

Flexion Advanced

Model: Flexion Advanced ( Full option dùng quay, lưu trữ, biểu diễn lâm sàn) Cấu hình bao gồm: Máy chính. Chân đế di động. Camera 4k dùng      quay và lưu trữ hình  ảnh. Màn hình LCD hiển thị.

Đọc thêm