MTA Fillapex Tube 12g

MTA Fillapex Tube 12g

Sealer có trộn 13.2% Bioceramic MTA có độ tương thích sinh học và lành thương cao
MTA- Angelus 1g – White

MTA- Angelus 1g – White

Bioceramic MTA màu trắng dùng cho vùng răng thẩm mỹ. Có Bioceramic có độ tương thích sinh học cao
MTA- Angelus 1g – White

MTA-Angelus 1g – Grey

Bioceramic MTA màu xám dùng trong cho vùng răng trong, có tính chịu lực tốt hơn. Có Bioceramic có độ tương thích sinh học cao.