Flexion BASIC

Flexion BASIC

Model: Flexion BASIC (phục vụ cho việc điều trị) Cấu hình bao gồm: Máy tính. Chân đế di động.
Flexion Advanced

Flexion Advanced

Model: Flexion Advanced ( Full option dùng quay, lưu trữ, biểu diễn lâm sàn) Cấu hình bao gồm: Máy tính. Chân đế di động. Camera 4k dùng      quay và lưu trữ hình  ảnh. Màn hình LCD hiển...
MTA Fillapex Tube 12g

MTA Fillapex Tube 12g

Sealer có trộn 13.2% Bioceramic MTA có độ tương thích sinh học và lành thương cao
MTA- Angelus 1g – White

MTA- Angelus 1g – White

Bioceramic MTA màu trắng dùng cho vùng răng thẩm mỹ. Có Bioceramic có độ tương thích sinh học cao
MTA- Angelus 1g – White

MTA-Angelus 1g – Grey

Bioceramic MTA màu xám dùng trong cho vùng răng trong, có tính chịu lực tốt hơn. Có Bioceramic có độ tương thích sinh học cao.